Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka - mój sposób na poznanie i opisanie świata

Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata. Program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych to projekt edukacyjny realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Projekt wpisuje się w Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.
Termin realizacji projektu: od 1 marca 2013 do 31 stycznia 2015.

W ramach przedsięwzięcia opracowany zostanie modelowy program nauczania przedmiotu INFORMATYKA dla liceum ogólnokształcącego (IV etap kształcenia, poziom podstawowy i rozszerzony). Treści programowe będą realizowane jednak w ujęciu interdyscyplinarnym w powiązaniu z jednym z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia lub chemia, co stanowi o innowacyjnym charakterze tego programu.

Program zostanie obudowany zestawami materiałów dydaktycznych w postaci:
- scenariuszy lekcji,
- filmów edukacyjnych,
- prezentacji,
- symulacji,
-interaktywnych zadań dla uczniów oraz testów wiedzy.
Zarówno program jak i materiały powstają w oparciu o nową podstawę programową i zostaną zaopiniowane przez doradców metodycznych pod kątem zgodności z tym dokumentem.

W ramach projektu program zostanie pilotażowo wdrożony w dwudziestu liceach ogólnokształcących na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Szkoły zostaną wyłonione w drodze konkursu.
W każdej szkole do pracy przy projekcie zaangażujemy duet nauczycieli w jednej z konfiguracji: informatyk – matematyk, informatyk – fizyk, informatyk – biolog lub informatyk – chemik.

Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli informatyki do aktywnej współpracy z nauczycielami innych przedmiotów. Mamy nadzieję, że w wyniku realizacji projektu wypracujemy nowe dobre praktyki w zakresie wspierania technologiami informacyjnymi nauczania przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, biologia czy chemia. Przede wszystkim jednak nasze przedsięwzięcie przyczyni się do kształtowania interdyscyplinarnego podejścia do edukacji szkolnej poprzez wzmacnianie w procesie dydaktycznym związków pomiędzy informatyką i matematyką oraz grupą przedmiotów przyrodniczych. W naszym projekcie przedstawiamy informatykę jako znakomite narzędzie ułatwiające poznawanie i opisywania świata zachęcając do zagłębiania się w jej tajniki nie tylko uczniów, którzy wiążą swoją dalszą edukację ze studiami na tym kierunku, ale również tych, którzy myślą o studiach związanych z kierunkami przyrodniczymi lub matematyką.

Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
www.efs.gov.pl    www.men.gov.pl    www.ore.edu.pl   
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills